Aktivnosti

Upravljanje projektom po etapama u provedbi projekta AGRO-TECH

Projektni ciklus- upravljanje projektom po etapama u provedbi projekta AGRO-TECH

Element 1
Odabir polaznika za uključivanje u programe obrazovanja odraslih – potrebno je objaviti medijsku kampanju kako bi se javnost i potencijalne korisnike upoznalo sa projektom i što mu je u fokusu, te odabir polaznika koji će biti uključeni u programe obrazovanja odraslih.

Element 2
Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih –Za provođenje ove aktivnosti potrebno je kupiti literaturu za provođenje nastave, pripremiti radne materijale, provedba teorijske i praktične nastave, provesti testiranja i izraditi poslovne planove na temelju dobivenih ideja polaznika programa, opremanje informatičkom opremom, organizacija studijskog putovanja u Rijeku gdje će se održati radionice, te organizacija Okruglog stola, kako bi polaznici svoje planove predstavili poslodavcima.

Element 3
Evaluacija provedbe programa – po završetku obrazovnih programa vrednovanje kroz izradu izvještaja o pohađanju nastave i evaluacijskog izvještaja.

Element 4
Promidžba i vidljivost – Promocijske aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se javnost upoznala sa projektom i to putem vizualnog identiteta, web stranice, letaka, kemijskih olovaka, fascikala i roll-up bannera.

Element 5
Upravljanje projektom i administracija- aktivnost koja je prisutna kroz cijeli provedbeni ciklus projekta, a obuhvaća troškove za voditelja projekta i neizravne troškove projekta (režijski troškovi).

Agrotech

Agrotech

VUP

VUP

HZZ

HZZ

Zajedno do fondova

Zajedno do fondova

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Požegi.