Novosti

Novosti vezane uz projekt AGRO – TECH

Izrada poslovnih planova - prezentacija

Dana 11. rujna 2018.g. na Veleučilištu u Požegi održana je prezentacija izrađenih poslovnih planova koji su bili jedna od aktivnosti koja je kroz projekt realizirana. Na temelju poslovnih ideja koje su polaznici dali na prethodna dva predavanja pripremljeni su poslovni planovi koji  su polaznicima predani na korištenje i oni uskoro mogu započeti s njihovom realizacijom.

 

 

HNFGHDF1

Agrotech

Agrotech

VUP

VUP

HZZ

HZZ

Zajedno do fondova

Zajedno do fondova

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi

Strukturni fondovi
Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Požegi.